Rishi Dayanand ke Patra aur Vigyapan - Bhagvaddatta