Rishi Dayanand ka Patra Vyavahar (Vol-2) - Pdt. Chamupati